Indkaldelse til årsmøde 2020 i SFOF

Generalforsamling

Beskrivelse:
Da det ikke er muligt at samles mere end 10 personer inden den 1. juni i henhold til STOFs vedtægter, har daglig ledelse og formanden for bestyrelsen tillagt Force majeure.
Derfor indkaldes der hermed til årsmøde
Søndag den 13. september kl. 12:00
på Fælledvej 12, 2200 København N
Der vil blive serveret frokost kl. 12
Dagsorden for møde:
1. Valg af dirigent & referent
2. Godkendelse af stemmeberettigede på årsmødet (jf. § 10)
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år
5. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret
6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab og
partiforeningsmedlemskab
7. Valg af formand, næstformand og øvrige bestyrelse
8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 kritiske revisorer
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt
Tid / sted:
Fælledvej 12, 2200 København N. 4. sal, ring på 31133052 hvis døren er låst
Pris:
0,00
Kontakt
sfof@sfof.dk