Uge 30

Hvad kommer der til at foregå i løbet af ugen?

Leg, sæt spor og bryd grænser

Hej og velkommen til uge 30, i år er vi to nye uge koordinatorer der har fået lov til at sætte vores præg på ugen. Vi vil gerne genopfinde Livø både ved at udleve gamle traditioner og skabe nye gennem de tre temaer leg, sæt spor og bryd grænser.

Vi tilbyder en farverig palet af nye studiekredse i år, og håber at du som deltager får pirret din nysgerrighed og lysten til at udforske noget nyt og spændende.

Der er lagt op masser af kreativ udfoldelse og kommunikation, både gennem leg, bevægelse, boldspil dans, musik, sang og billedkunst.     

Der vil være rig mulighed for sanselige og lærerige naturoplevelser gennem studiekredsene Smag på Livø, Bzzzzzz (biavl), Snorkle kursus, havkajak og ”byg en tømmerflåde”. 

Studiekredsene vil naturligvis sætte deres spor og præg på Livø i løbet af ugen, men vi håber at nogle af sporene vil blive genopdaget de kommende år.

Den politiske studiekreds: Ro på - det haster, lægger op til både refleksion og handling i forhold til hvordan vi kan skabe et mere bæredygtigt samfund, som ikke får mennesker til at bukke under med stress.

Torsdag eftermiddag kommer Pia Olsen Dyhr og holder oplæg.      

På Livø er vi vant til at lege både som børn og voksne, men i år vil der være særlig mulighed for at udforske legen og det barnlige.

Det kræver (særligt som voksen) at man tør bryde grænser og kaste sig ud i nye oplevelser - det glæder vi os til!


Alle de bedste hilsner Asta, Lukas og Anne.

Vi ses på Livø.