Dialogmøde: Landbruget, miljøet og fremtiden

Hvordan sikrer vi det sårbare miljø på Djursland? Kan landbruget sikre miljøet efter landbrugspakkens forringelser?

Dialogmødet sætter fokus på fremtidens landbrug i en progressiv og positiv ånd. Også efter regeringens landbrugspakke.

Mødet skal ikke kun markere de sædvanlige synspunkter, men også sætte gang i en lokal dialog om, hvordan vi i fremtiden, både kan have et moderne landbrug, med velfungerende arbejdspladser og tilfredse landmænd, der producerer gode, sunde madvarer i et levende lokalsamfund.

Oplægsholdere er:

  • Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella-Maria Bischop-Larsen
  • Formanden for Djurslands Landboforening og bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer, Hans Gæmelke
  • Professor ved Århus Universitet, Stiig Markager.


Derudover vil der være et panel bestående af:

  • Kim Quist, Økologisk Landsforening
  • Tyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
  • Niels Peter Nørring, Direktør for Miljø, Energi & EU, Landbrug og Fødevarer

Mødeleder: Åse Andersson, journalist, TV2 Østjylland.

Mødet er offentligt og derfor gratis!

Det foregår mandag d. 6. marts kl. 19 - 22 på Kalø Højskole.

Bag mødet står SFOF-samarbejdet på Djursland: SFOF & Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs og Norddjurs LO Djursland, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Nord og Syddjurs og Socialdemokratiet i Syddjurs