Eksempler på aktiviteter i SFOF lokalafdelinger

Rammerne for aktiviteter i regi af en lokalafdeling af SFOF er vide - og mulighederne mange. Sekretariatet bidrager gerne med

  • markedsføring
  • sparring om emner og metoder
  • fundraising
  • kontakt til oplægsholdere
  • tilmeldinger til arrangementer

Skriv til sekretariatet på sfof@sfof.dk eller ring på 22 63 84 44