Flygtningekvinder tager ordet - reportage

Af Karen Høgh

Hvad sker der, når flygtningekvinders situation i Danmark diskuteres af kvinderne selv? Det var formålet at sætte spot på gennem arrangementet ’Flygtningekvinder tager ordet’ afholdt i Vollsmose Kulturhus 26. august 2017. Her blev konkrete erfaringer med at komme til Danmark som kvindelig flygtning diskuteret. Fokus for samtalen var på betydningen af job, netværk, modtagelsen i Danmark og den baggrund, der ligger i at være flygtning og hvilken betydning det kan have for kvindernes psykiske sundhed.

De inviterede til arrangementet var Sevin Sheikhkilo og Fatima Khahllouf, som begge er flygtet til Danmark fra Syrien, Sarah Youssef, hvis forældre er flygtninge fra Palæstina, men som ikke betegner sig selv som flygtning og Kefa Abu Ras, som er kommet til Danmark fra Jordan grundet kærlighed og som gennem mange år har arbejdet professionelt med, hvad det vil sige at være flygtning i et dansk samfund baseret på ligestilling og lige rettigheder. Samtalen blev modereret af socialrådgiver og samfundsdebattør Asmaa Abdol-Hamid, som også kan trække på egne flygtningeerfaringer, da hun som barn kom til Danmark fra Palæstina.

Set i lyset af en netop offentliggjort statusrapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der peger på, at det er sværere at få flygtningekvinder i arbejde end målsætningen om, at hver anden flygtning skal være i beskæftigelse senest tre år efter ankomsten til Danmark, er det bemærkelsesværdigt, hvilket fokus kvinderne har på tilknytningen til arbejdsmarkedet for at være tilfredse med deres tilværelse i Danmark. At arbejde baner vejen for selvforsørgelse, ligestilling og for en plads i det danske samfund, synes naturlig for dem. Men kvinderne peger også på, at det for nogle kan være en omstilling, som kræver tid. Hvis man ikke har været vandt til at arbejde i sit hjemland, synes det naturligt sværere, ligeledes at kende egne ressource til at være en del af det danske arbejdsmarked.  

Kvinderne peger også på, at frivillighedskulturen i Danmark, kan være en støtte og motivation for de kvinder, der har sværere ved at nå det danske arbejdsmarked. Gennem frivillighed kan flygtningekvinder opnå et bedre kendskab til det danske samfund og mærke, at frivillighed bæres frem af et fælles ansvar.

Arrangementet blev til i et samarbejde mellem SFOF, Dansk Kvinde Samfund Odense og Den Danske Afghanistan Komité. Arrangementet var en del af projektet ”Flygtningen som folkeoplyser” og var finansielt støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).