Maja Roesen ny formand for SFOF

Lørdag den 30. april havde SFOF årsmøde. Her blev Maja Roesen valgt til ny formand. Maja har været medlem af SFOF i en årrække og har siddet i bestyrelsen i 2,5 år. Samtidig er hun en mangeårig LivøFerie-deltager.

Det er altså en kvinde med stor SFOF erfaring, der har sat sig bag roet i organisationen. Maja er også en af drivkræfterne bag den nye interkulturelle sommerhøjskole, som finder sted på LivøFerie i år. Og netop  flygtningeområdet er et sted, hvor Maja ser store potentialer for den rød/grønne folkeoplysning. ”Som et rød/grønt folkeoplysningsforbund med stor erfaring med at lave inddragende debatter og sommerhøjskole, har vi et stort potentiale for at bygge bro og skabe forståelse mellem flygtninge og danskere. Vi kan introducere flygtninge til hele folkeoplysningstanken og vi kan introducere danskerne til den kulturelle mangfoldighed flygtningene tilfører vores samfund. Foruden at give danskerne en forståelse for de svære vilkår, der får et menneske til at flygte.”

Søren Sundin fortsætter som næstformand i SFOF.