Mennesker mødtes i Odense

”Vi rejste væk fra vores sted
Vi rejste væk – tog håbet med
Et fællesskab vi håbede på
og kærlighed og tryghed at få

Mennesker mødes – i Odense
Her er rart at være
Venskaber fødes,
Havolti-ti, Havolti-ti”

Sådan lyder starten på Havolti Odense (Havolti betyder venskab på arabisk), som musikholdet fremfører til afslutningskoncerten på den interkulturelle dagshøjskole. 

Tekst og melodi er lavet af Musikstudiekredsen fra Livø 4 og musikterapeut Signe M. Lindstrøm, da de første gang mødtes på Livø sidste sommer til en interkulturel sommerhøjskole. Nu har de opdateret den til en Odense-version, der passer til den interkulturelle dagshøjskole i Odense, der står i venskabets – nye og gamle- og gensynets tegn.

Musik, mad og billeder

Musikholdet har hele eftermiddagen arbejdet med forskellige musikalske og rytmiske udtryk - sunget, spillet og danset – og inddraget musiktraditioner fra forskellige kulturer, blandt andet den eritianske, den syriske, den kurdiske og den danske. Herfra har de undersøgt, hvordan musikken virker som en brobygger mellem kulturer, skaber dialog og forståelse.

Imens har fotoholdet arbejdet med, hvordan de kan fortælle deres historier igennem billeder og afprøvet hvordan de kan bruge fototekniske virkemidler til at forstærke deres budskaber.  Og madholdet har lavet egnsretter fra Syrien og Danmark. Her har de lært, hvordan man laver en ordentlig fatoush og en rigtig mormor-kylling, anført af kokkene fra Syrien og Danmark.

Flygtningen som folkeoplyser

Den interkulturelle dagshøjskole er en del af projektet "Flygtningen som folkeoplyser", støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Formålet med dagen er at inddrage folk med flygtningebaggrund aktivt i den danske folkeoplysning – både som brugere og folkeoplysere.

På dagshøjskolen har danske familier og flygtningefamilier deltaget på lige fod i eftermiddagens undervisning, mens der har været et formiddagsprogram særligt for deltagerne med flygtningebaggrund.  Her var fokus på folkeoplysende initiativer og aktiviteter, deltagerne kan tage del i og skabe rundt i landet.

I formiddagens samtale påpegede flere af deltagerne, at de oplever, at de negative historier om flygtninge påvirker, hvordan de bliver set og mødt af mange danskere – og derfor er det vigtigt med debatter og arrangementer, der giver ordet til flygtninge. Foruden arrangementer, der lader mennesker mødes og venskaber fødes.