Sekretariatet

 

Mette Vallentin (1)

Mette Vallentin

Cand. Mag. Tourism, Mobilities & Arts Management (oplevelsesøkonomi, destinationsudvikling & globale studier)

Bachelor i Salg og Marketing og uddannet serviceøkonom

Sekretariatsleder

Alder: 53 år

Engagement i SFOF Medlem siden 2018, tidligere landsledelsesmedlem i SF,

1. suppleant Region Sjælland.

Anden beskæftigelse: Omsorgsmedhjlæper bofællesskaberne Inge Sofie Marie 

Støtter de frivillige i deres arbejde, bidrager til organisationens videre udvikling og står for den daglige drift af SFOF og understøtter de frivilliges drift af Livøferie