Sekretariatet

 

Mette Vallentin (1)

Mette Vallentin

Cand. Mag. Tourism, Mobilities & Arts Management (oplevelsesøkonomi, destinationsudvikling & globale studier)

Sekretariatsleder

Alder: 52 år

Engagement i SFOF Medlem siden 2018, tidligere landsledelsesmedlem i SF,

1. suppleant Ringsted byråd & 1. suppleant Region Sjælland, samt formand for SF Ringsted.

Anden beskæftigelse: omsorgsmedhjlæper bofællesskaberne Inge Sofie Marie 

Støtter de frivillige i deres arbejde, bidrager til organisationens videre udvikling og står for den daglige drift af SFOF og understøtter de frivilliges drift af Livøferie