SFOF Rudersdal

Aktuelle arrangementer

 • SFOF Rudersdal

  Foreningens formål er at drive oplysningsvirksomhed, som giver alle involverede et forbedret
  fundament for aktiv og oplyst involvering i samfundet ud fra et venstreorienteret udgangspunkt.
  Vi arbejder for at alle individer i samfundet har adgang til oplysningsaktiviteter, der kan styrke det
  aktive medborgerskab, udbrede viden og indsigt i samfundsmæssige, kulturelle og strukturelle
  værdisæt og gennem oplysning medvirke til at udvikle demokrati og samfund.